Risicoverzekering

De risicoverzekering houdt verband met het overlijden van de mens. De risicoverzekering keert alleen uit als de verzekerde komt te overlijden binnen de looptijd van de risicoverzekering. Als de verzekerde nog leeft op het moment dat de verzekering afloopt, wordt de polis beëindigd zonder dat er een uitkering volgt.