Disclaimer

Hameleers Financieel Advies verleent u hierbij toegang tot de website hameleersfa.nl. Op de website worden door Hameleers Financieel Advies teksten, afbeeldingen en andere materialen gepubliceerd. Deze materialen zijn door Hameleers Financieel Advies en/of anderen aangeleverd en worden u aangeboden zonder enige garantie of aanspraak op juistheid.

Het is u niet toegstaan zonder toestemming van Hameleers Financieel Advies en/of haar licentiegevers de op de website geplaatste materialen over te nemen. Hameleers Financieel Advies aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de inhoud van de materialen op de website.